Wat is Overload Worldwide nu eigenlijk?

Door admin

This is Overload Worldwide Overload Worldwide™ is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut en is inmiddels de nieuwe standaard in de wereld van fysieke training! Overload Worldwide onderwijst een op resultaat gerichte, allround benadering m.b.t. het fysieke…

Personal Hormonal Profiling (PHP)

Door admin

“We’re not a Combustion Engine!” Calorie in and calorie out is the wrong and unhealthy approach in restoring health! We function as a Chemical Machinery! This is a delicate balance and needs to be restored…

Wat is Mylogenics -Activation, -Release, en -Rehab?

Door admin

Mylogenics is een unieke test- en behandelmethode doordat er gekeken wordt of er disfuncties zijn in het neuro-musculaire- en/of het musculaire systeem. Oftewel wordt de spier niet of onvoldoende aangestuurd, is er een spierzwakte en/of…